DisclaimerDisclaimer

Goldschmeding automatisering wordt in deze disclaimer verder aangeduid als ‘wij’.

Artikel A

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op onze gehele website.

Artikel B

Wij dragen er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of aanpassingen hier aan te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van de website.

Artikel C

Wij staan er echter niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Artikel D

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade

  1. Toegebracht door de website.
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid van de website, of een deel daarvan, te kunnen raadplegen. Wij zijn ook gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Artikel E

Wij behouden ons echter het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Artikel F

Wij behouden ons echter het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

 Artikel G

Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

 Artikel H

Wij behouden ons echter het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

 Artikel I

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. Deze zijn bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren. Of u de toegang tot de website te in zijn geheel te ontzeggen.

 Artikel J

De gebruiker vrijwaart echter het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

 Artikel K

Zie als laatste ook onze Algemene Voorwaarden en Kamer van Koophandel