Op onze website vindt u nu ook onze privacy verklaring. Deze is hier te vinden. Dit naar aanleiding van de  AVG wetgeving

 

Aanleiding Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Door de AVG krijgen mensen meer privacy rechten. Organisaties moeten hun systemen, processen, interne organisatie en natuurlijk ICT  op deze (nieuwe) rechten inrichten.

 

Snapshot uit onze verklaring

Privacyverklaring. Op de website van Goldschmeding Automatisering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Goldschmeding Automatisering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Privacyverklaring.

Privacyverklaring. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goldschmeding.eu Goldschmeding Automatisering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Goldschmeding Automatisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Goldschmeding Automatisering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Over de auteur